Retourbeleid

Retourbeleid

Gezien de vorm van onze actie en we een custom product leveren, doen we niet aan retourneren.

Retourneren

Indien u gebruik maakt van uw herroepingsrecht, zal het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk – in de originele staat en verpakking aan de ondernemer geretourneerd worden. Om gebruik te maken van dit recht kunt u contact met ons opnemen via

hello@clubheart.nl

Wij zullen vervolgens het verschuldigde orderbedrag binnen 14 dagen na aanmelding van uw retour terugstorten mits het product reeds in goede orde retour ontvangen is.

Uitzonderingen retourneren

Vermeldt hier de uitzonderingen op het herroepingsrecht. Geef ook bij het artikel zelf duidelijk aan dat deze niet te retourneren valt voor de consument besteld.

Let op: Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor producten:

  1. Bij verzegelde producten. Wanneer de verzegeling verbroken is zijn bij deze producten niet retourneerbaar.
  2. die door de ondernemer tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de consument;
  3. die duidelijk persoonlijk van aard zijn;
  4. die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden;
  5. waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop de ondernemer geen invloed heeft;

Identiteit ondernemer

Clubheart.

Adres: Herengracht 221, 1016 BG, Amsterdam

Email: hello@clubheart.nl

KVK nummer: 71536981, te Amsterdam

Modelformulier voor herroeping

(dit formulier alleen invullen en terugzenden als u de overeenkomst wilt herroepen)

Aan:

Clubheart.

Adres: Herengracht 221, 1016 BG, Amsterdam

Email: hello@clubheart.nl

— Wij delen u hierbij mede dat wij onze overeenkomst betreffende de verkoop van de volgende

goederen/levering van de volgende dienst herroepen:

— Besteld op (DD-MM-YYYY) :

— Ontvangen op (DD-MM-YYYY):

— Naam consument:

— Adres consument :

— IBAN Rekeningnummer:

— Handtekening van consument (alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend)

— Datum(DD-MM-YYYY):